Przyjechała ławeczka absolwenta

20 X 2014 roku, w poniedziałek o 15, przyjechała nasza ławeczka. Właściwie to przywieziono ją. Przebyła ona długą drogę tj. od wymyślenia koncepcji do wykonania, a w końcu do zamontowania. Dzięki sponsorom, przyjaciołom szkoły udało się ziścić plan. Nasz absolwent Roman Brodowski napisał przed laty wiersz "Ławeczka". Podczas ostatniej wizyty i spotkania z uczniami odczytał ten utwór. W najbliższą sobotę, przed budynkiem szkoły, zostanie ona uroczyście odsłonięta w miejscu, gdzie przed laty stała ławeczka.