Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

Zaproszenie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pszczółkach zaprasza na Wieczornicę z okazji Święta Niepodległości, która odbędzie się 9.12.2017 na łączniku szkolnym.

Obchody Dnia Niepodległości

W piątek 10 XI 2017 r. na łączniku szkolnym odbyły się spotkania dla klas 4-6. Uczniowie z klas 4 zaprezentowali pokazowe musztry wojskowe. chór szkolny zaprezentował pieśni żołnierskie, a uczniowie klas 5 i 6 odpowiadali na pytania dotyczące bohaterów szkoły.

Uczniowie z klasy 1-3 oraz dzieci z grup przedszkolnych spotkały się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie z klasy 1c i 3b zaprezentowali wiersze o tematyce patriotycznej. występom towarzyszyły wspólne śpiewanie pieśni. Dzięki przygotowanym w klasach śpiewnikom  wszyscy żywo i ochoczo wykonywali utwory. Aleksander z klasy 3b zaprezentował utwór instrumentalny na akordeon. Nauczyciele z dziećmi przygotowali specjalnie na tę okazję chorągiewki, kwiaty i inne dekoracje. Spotkanie miło radosny i wyjątkowy charakter. Warto dodać, że na spotkanie przybyło wielu rodziców, którzy aktywnie włączyli się w jego przebieg.