Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Zgodnie z tradycją szkolną z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej uczniowie przygotowali życzenia i muzyczne dedykacje dla wszystkich nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali "jesienne niespodzianki" z życzeniami. Były to styropianowe czerwone jabłka i żółte gruszki z życzeniami od dzieci. Innym elementem obchodów był "Chrzest Czwartaka". Przed gośćmi: Panią Wójt , dyrektorem szkoły, Przedstawicielami Rady Rodziców, księdzem proboszczem, nauczycielami, pracownikami szkoły i uczniami czwartaki prezentowali swoje muzyczne, sportowe i artystyczne umiejętności. Klasy kolejno pokazywały okrzyki klasowe, piosenkę, modę ekologiczną oraz piosenki "Kukułka", "Dla Pani", "Strumyk" i "Czwarta klasa". Zmagania sportowe ujawniły ducha zdrowej rywalizacji i sportowych postaw. Podziękowania za przygotowania popłynęły w stronę opiekunki SU Joanny Kotwicy, wychowawców klas IV, D. Muchy, E.Jaroszewskiej i  M. Kupryciuk. Uczniowie klas IV prezentowali się 4 grupom widzów.