Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

Wystawa "Eksperymentuj" Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Wystawa pod hasłem "Eksperymentuj" Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się w ramach Programu "Nauka dla Ciebie",  finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniach 19 - 20.02.2018 r.  w Szkole Podstawowej w Pszczółkach.
Wystawę obejrzało przeszło tysiąc osób. Wśród uczestników wystawy były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych z Pszczółek, Różyn i Skowarcza oraz gimnazjaliści i ponad stu dorosłych mieszkańców gminy. Cieszy ogromnie fakt, że w godzinach popołudniowych uczniowie przybyli wraz z rodzicami. Głownie byli to tatusiowie! Wspólnie z dziećmi odwiedzali kolejne interaktywne stanowiska, gdzie prezentowano ciekawe eksperymenty. Rodzice nie tylko tłumaczyli swoim pociechom mechanizmy zjawisk przyrodniczych, zasady fizyki, czy budowę ludzkiego organizmu ale także świetnie się przy tym bawili. Najciekawszymi eksponatami okazały się kula plazmowa, zawieszona piłka, wirujące krzesło, łamigłówki, animacje, szyfry, człowiek układanka oraz oszukaj swój wzrok. Dużą cierpliwością musieli wykazać się animatorzy, którzy ciekawie prezentowali eksperymenty, wyjaśniali, zachęcali do samodzielnego poznawania zjawisk i  odpowiadali na pytania uczestników. Dla zainteresowanych nauką była to ogromna frajda! Za tę możliwość obcowania z eksperymentem naukowym w naszej szkole, dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Pszczółki z prezesem Panem Maciejem Urbankiem na czele, gdyż to z jego inicjatywy mogliśmy wziąć udział w tym fantastycznym przedsięwzięciu.
Marzena Biernacka - dyr. SP w Pszczółkach.

 Nazwy  eksperymentów widocznych na zdjęciach:
> 1. Człowiek układanka
> 2. Kula plazmowa
> 3. O szyfrach jawnie
> 5. zawieszona piłka
> 4. Łamigłówki
> 5. Jakie dźwięki słyszysz?
> 6. Jak powstaje film. Animacje.