Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

ROK HENRYKA SIENKIEWICZA

W 2016 roku podjęliśmy w szkole działania związane z obchodami "Roku Henryka Sienkiewicza". Na zajęciach języka polskiego, angielskiego, historii, zajęć komputerowych, plastycznych, technicznych i bibliotecznych omawialiśmy z uczniami dokonania literackie tego pisarza. Efektem tych działań są:

- plakaty z ważnych wydarzeń, podróży H. Sienkiewicza

- prezentacje wybranych powieści i nowel

- szkice węglem- rysunki wykonane węglem

- rysunki nawiązujące do powieści "W pustyni i w puszczy"

- projekty programowania komputerowego Logomocji - zwierzęta w Afryce

- opisy zwierząt żyjących na Czarnym Lądzie wykonane w języku angielskim

- projekty palm z surowców wtórnych

- wystawa bohaterów powieści H. Sienkiewicza

- prezentacje multimedialne PowerPoint

-wydruki edytora tekstowego dotyczące pisarza.