Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Narodowe Święto niepodległości w tym roku w naszej szkole obchodziliśmy na wiele sposobów. Na kilka dni przed obchodami zaczęły się przygotowania. I tak: uczniowie klasy 3c przygotowywali artystyczne próby dla młodszej części dzieci szkolnych. Na łączniku uczniowie klas 4, pod kierunkiem nauczyciel iw-f przygotowywali pokazy musztry wojskowej. Uczniowie klas 5 śpiewali pieśni żołnierskie. Wielu uczniów zaangażowało się w robienie kotylionów i flag biało-czerwonych, plakaty o tematyce niepodległościowej. Pokazom 9 i 10 XI towarzyszyły piękne dekoracje i wystawy prac. Na holach można podziwić efekty pracy dzieci. Bardzo dobrze wypadły pokazy efektów: musztry, śpiewu, tańca i wiedzy. W czwartek po południu odbyła się Wieczornica pt. Niepodległa Polska, na której dzieci prezentowały wiersze, tańce i popisy wokalne. Uczestnicy mieli okazję pośpiewać pieśni żołnierskie wspólnie z chórem. Rodzice- panie wzięły udział w kobiecej musztrze wojskowej, a na zakończenie odtańczono poloneza. Poniżej prezentujemy zdjęcia z obchodów.

Grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielka historii E. Lewandowską 14 listopada 2016 r. uczestniczyła w spotkaniu o tematyce Niepodległości Polski, które odbyło się w Fundacji "Żyć Godnie" w Kolniku. Uczestnicy spotkania wyslychali i zobaczyli zdjęcia z ważnych wydarzeń historii Polski, które zaprezentował przedstawiciel IPN w Gdańsku.