Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa
83-032 Pszczółki
ul: Szkolna4
tel.(058) 682-94-50
tel./fax.(058) 683-91-46
e-mail: szkolapszczolki@wp.pl

 

Motto Szkoły

"W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek się stawał coraz bardziej człowiekiem - o to,ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być
człowiekiem, to znaczy ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich."
[Jan Paweł II ]

Wizja Szkoły

  • Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której stosujemy metody aktywizujące, techniki informacyjne.
  • Stwarzamy warunki do nauki dzieciom zdolnym, z trudnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Proponujemy szeroki wachlarz zajęć. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły.
  • Realizujemy założenia Szkoły Promującej Zdrowie, dbając jednocześnie o realizację zadań patriotyczno-obywatelskich, proekologicznych, regionalnych. Dbamy o rozwój pracowników i prawidłowe relacje międzyludzkie.

Misja Szkoły

Jesteśmy szkołą rozwijającą u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię.
Dzięki wspólnej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające
mu dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Realizacja misji przebiega w następujących płaszczyznach:
- rodzina,
- samorząd,
- oświata i wychowanie,
- kultura i nauka,
- turystyka,
- rekreacja i wypoczynek.

TURNIEJ HISTORYCZNY KL.III

W środę 10 maja odbył się turniej historyczny dla klas trzecich. Temat turnieju: LEGENDY I HISTORIA, CZYLI OPOWIEŚCI O POCZĄTKACH PAŃSTWA POLSKIEGO. HYMN POLSKI.
Wymagana wiedza dotyczyła:
- znajomości legend o początkach państwa polskiego - legendy o Lechu, Czechu i Rusie,
o księciu Popielu, o Piaście, o księciu Kraku i smoku wawelskim oraz legendy o Janie Pszczelarzu;
- najważniejszych dokonań Mieszka I, Dobrawy, Bolesława Chrobrego,  Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi przedstawionych pędzlem Jana Matejki;
- znajomości hymnu polskiego i historii jego powstania.
W turnieju wzięli udział uczniowie pięciu klas trzecich, których reprezentowały, trzyosobowe drużyny. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą historyczną. Największym zainteresowaniem cieszyły się legendy, których fragmenty zostały przedstawione przez uczniów klas IId i IIId. Dnia 12 maja zostały zaprezentowane uczniom klas pierwszych i drugich.
Organizatorzy: V. Ludwiczak i A. Rakowska