Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 działa od poniedziałku do piątku w godzinach:  6.00 – 17. 00

Aby zapisać dziecko należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  SZKOLNEJ   i złożyć ją do kierownika świetlicy.

Do świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 242 uczniów.

Świetlica jest miejscem, w którym wychowawcy poprzez różnorodne działania starają się uatrakcyjnić pobyt dzieci. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się ,aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się. Tutaj każdy może spotkać się z kolegami, a oprócz odrabiania lekcji  ma czas na swobodne  gry i zabawy. Uczniowie eksponują swoje prace na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę szkolną.

! Rodzice osobiście odbierają dziecko ze świetlicy lub wyznaczają pisemnym upoważnieniem inne osoby dorosłe.
Dziecko może opuścić zajęcia świetlicowe tylko na podstawie pisemnej, ustnej lub telefonicznej zgody rodziców.

Obiady w jadalni szkolnej:
- cena dla ucznia – 2,70 zł;
- cena dla nauczyciela – 6,40 zł.

Od roku szkolnego 2017/2018 Programy: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „ Mleko w szkole” zostają zastąpione nowym Programem dla szkół!

W ramach nowego programu dzieci  klas I – V będą:
- otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne
- brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.

ZAKOŃCZENIE ROKU W ŚWIETLICY

W czwartek 22 czerwca odbyło się zakończenie roku w świetlicy szkolnej. Dzieci przebywające w świetlicy przez cały rok szkolny nie tylko oddawały się zabawie, ale brały też udział w różnych formach zajęć: plastycznych, sportowych, komputerowych, edukacyjnych. Uczyły się odpowiedzialności, rozwijały swoje zainteresowania, kształtowały charakter.
Za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych z rąk kierownika świetlicy p. Lidii Sochal oraz p. Eweliny Majchrzak, p. Katarzyny Galińskiej-Pułtorak,     p. Henryka Licy, p. Tomasza Dery i p. Krystiana Groos, najbardziej aktywne świetliczaki otrzymały nagrody.
Za udział w zajęciach wszyscy otrzymali słodkości.   
Wszystkim dzieciom i ich rodzicom wspaniałych, pełnych przygód, gorących i wesołych wakacji życzą Wychowawcy Świetlicy!