Ważna informacja - podręczniki dla kl.IV

Biblioteka szkolna informuje, że od dnia 1.09.2015 r. wydawać będzie rodzicom bezpłatny zestaw podręczników szkolnych dla uczniów klas IV na rok szkolny 2015/2016.
Terminy odbioru:
1.09.2015 r. – od 9. 45 do 17. 00
2.09.2015 r. – od 7. 30 – 17. 00
3.09.2015 r.- od 7. 30 do 17. 00
4.09.2015 r. – od 7. 30 do 17. 00
W przypadku niemożliwości osobistego odbioru książek przez rodzica prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu ustalenia innego terminu i godziny.
Uczniom klas I i II podręczniki za pokwitowaniem rodzica wydają wychowawcy klas.