Klasy 2016 / 2017

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole istnieją:

 

- 3 oddziały przedszkolne,

 

- 10 oddziałów klas I - III,

 

- 12 oddziałów klas IV - VI

 

Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z terenu:

 

- Pszczółek,

 

- Ulkowy,

 

- Ostrowite,

 

- Rębielcza,

 

- Żelisławek,

 

- Kolnika,

 

- Skowarcza,

 

- Różyn,

 

- Klewczewka.

 

 

 

 Wychowawstwa 2016-2017:

 

- Sale klas I, II i III znajdują się w budynku dydaktycznym I-III ((nowa część szkoły),

 

- Sale klas IV, V i VI znajdują się w budynku dydaktycznym IV-VI ((stara część szkoły). 

 

 

 

 

  Odziały Przedszkolne:

 

- Sale znajdują się na II piętrze w budynku dydaktycznym I-III (nowa część szkoły). 

 

 

 

 

 W wyżej wymienionych salach odbywać się będą godziny z wychowawcą oraz spotkania i zebrania z rodzicami.