„Szkolny Mistrz Poprawnej Polszczyzny”

Źle mówić i pisać to znaczy krzywdzić swoją mową tych, którzy ją budowali.”

 

Janusz Korczak

 

 

 

4 marca 2015r. w Szkole Podstawowej w Pszczółkach został przeprowadzony konkurs „Szkolny Mistrz Poprawnej Polszczyzny”, zorganizowany przez nauczycielkę języka polskiego, Małgorzatę Gregorkiewicz.

 

Cele konkursu:

 

  • zwrócenie uwagi uczniów na bogactwo języka polskiego,

  • propagowanie kultury języka polskiego,

  • wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej,

  • kształtowanie wrażliwości na poprawne posługiwanie się językiem ojczystym.

 

Konkurs poprzedzony został kampanią związaną z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, który obchodzony jest 21 lutego. Plakaty, materiały informacyjne i pomoce dydaktyczne przygotowane zostały przez uczniów klasy 6c i umieszczone na holu głównym szkoły oraz przy sali 124.

 

Do konkursu przystąpiło 34 uczniów z klas 4-6.

 

Pytania testowe (test wyboru) dotyczyły:

 

- szyku wyrazów w zdaniu

 

- formy gramatycznej wyrazów

 

- użycia związków frazeologicznych

 

- bogactwa językowego.

 

Zwycięzcy konkursu:

 

I miejsce Jan Narloch kl.6c 19 p./23p.

 

II miejsce Emilia Witkowska kl. 6c 18 p./23p.

 

III miejsce Jakub Grzyb kl. 4a 17 p./23p.

 

Jacek Kalkowski kl. 5a 17 p./23p.

 

Adrian Pyrzyński kl. 6a 17p./23p.

 

 

 

Szkolnym Mistrzem Poprawnej Polszczyzny

 

został Jan Narloch z klasy 6c.

 

Gratulujemy!