Chrzest Czwartaka 2014

Jak co roku grono czwartoklasistów musiało zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności IV-VI.

Ze względu na rok jubileuszowy tematem przewodnim tegorocznego chrztu byli „BOHATEROWIE NASZEJ SZKOŁY”.

Czwartoklasiści wraz z wychowawcami- p. Małgorzatą Augustyniak, p. Dagmarą Graceffa, p. Joanną Kotwicą i p. Henrykiem Licą mieli za zadanie odpowiednio przygotować się do uroczystości:

- poznali i utrwalili sobie najważniejsze wiadomości związane z postaciami naszych patronów;

- przygotowywali po 2 plakaty, dotyczące bohaterów szkoły (IV b przygotowała nawet więcej);

- napisali wiersz na temat jednego z patronów;

- stworzyli swoje własne indywidualne proporczyki;

- przygotowali jednobarwne stroje: IVa - czerwone, IVb – niebieskie, IVc- żółte, IVd- zielone.

 

Zwarci i gotowi stawili się 13.10.2014 roku, by wspólnie bawić się i zmierzyć się z przygotowanymi konkurencjami.

Punkty można było zdobyć za:

- odpowiedni strój;

- kreatywny proporczyk;

- wiersz;

- przygotowane plakaty;

- udział w teście wiedzy na temat patronów;

- odpowiednie dopasowanie nazwisk, dat oraz miejsc urodzenia i śmierci bohaterów;

- znajomość hymnu państwowego (uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu na czas.

Uczniowie wykazali się niebywałą wiedzą i umiejętnościami, a przede wszystkim bardzo dobrze się bawili. Jako potwierdzenie swoich dokonań każda klasa otrzymała dyplom.