Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos!” i wraz z rzeszą innych szkół w Polsce przeprowadzaliśmy 30.09.2014 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory poprzedzone zostały kampaniami wyborczymi oraz spotkaniem z Wójt Gminy Pszczółki Panią Hanną Brejwo.

Osób uprawnionych do głosowania było 490. 411 osób oddało głos, co stanowi 84% głosujących.

Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydowało dziewięć osób.

 

Wyniki kształtują się następująco:

- Barbara Maciołek – 70

- Oliwia Jach – 68

- Anastazja Regenbrecht – 62

- Jakub Staniewicz – 43

- Patrycja Puźniak – 42

- Wiktoria Bielesz – 35

- Zofia Szejko – 35

- Martyna Horodziejko – 27

- Alicja Wnuk – 25

 

Większością głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Barbara Maciołek

 

 

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego przygotowali plakaty wyborcze dla uczniów, którzy będą uczestniczyć w wyborach uczniowskich.