WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2014

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos!” i wraz z rzeszą innych szkół w Polsce przeprowadzaliśmy 30.09.2014 r. wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Wybory poprzedzone zostały kampaniami wyborczymi oraz spotkaniem z Wójt Gminy Pszczółki Panią Hanną Brejwo.

Osób uprawnionych do głosowania było 490. 411 osób oddało głos, co stanowi 84% głosujących.

Na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego kandydowało dziewięć osób.

 

Wyniki kształtują się następująco:

- Barbara Maciołek – 70

- Oliwia Jach – 68

- Anastazja Regenbrecht – 62

- Jakub Staniewicz – 43

- Patrycja Puźniak – 42

- Wiktoria Bielesz – 35

- Zofia Szejko – 35

- Martyna Horodziejko – 27

- Alicja Wnuk – 25

 

Większością głosów Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Barbara Maciołek

 

 

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego przygotowali plakaty wyborcze dla uczniów, którzy będą uczestniczyć w wyborach uczniowskich.