Debata społeczna

16 października odbyła się w nowym budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach Debata Społeczna zorganizowana przez Wójta Gminy Pszczółki Panią Hannę Brejwo we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Głos naszej szkoły w debacie reprezentowała Pani Dyrektor Marzena Biernacka, pani pedagog Maria Kapica, pani psycholog Dorota Świątkowska, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Patrycja Puźniak, Julia Dziewulska oraz Wiktoria Mucha wraz z opiekunami panią Joanną Dembicką i panią Dagmarą Graceffa. Tematyka debaty obejmowała zagrożenia dla dzieci i młodzieży w szkole i poza nią, w tym niebezpieczny internet, patologie społeczne wśród młodzieży (alkoholizm, narkomania, przestępstwa nieletnich) oraz plagę wandalizmu. Rozmawiano o przyczynach, skutkach i możliwych przeciwdziałaniach niebezpieczeństwom.