Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Data

Tematyka/Zadania

Odpowiedzialni

1.

30 VIII 2013

Spotkanie organizacyjne opiekunów samorządu, zaplanowanie zadań na rok szkolny 2013/2014

J. Dembicka

D. Graceffa

2.

IX 2013

Udział w programie „Samorządy mają głos” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej – przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego

J. Dembicka

D. Graceffa

3.

IX/X 2013

Chrzest Czwartaka – „Ptasie radio” (obchody Roku Juliana Tuwima)

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

4.

X 2013

Pasowanie na ucznia (klasy pierwsze)

N-le klas I,

przewodniczący samorządu

4.

14 X 2013

Apel z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

5.

X 2013 –

I 2014

Udział w programie Tapori pod patronatem polsko-francuskiej organizacji pozarządowej All Together in Dignity

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

6.

XI 2013

Dyskoteka Andrzejkowa

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

7.

XI - XII 2013

Akcja charytatywna „Góra Gorsza” organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

8.

XII 2013

Udział w akcji Tydzień Wolontariatu

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

9.

I 2014

Jasełka bożonarodzeniowe dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Pszczółkach

B. Grzyb

J. Dembicka

D. Graceffa

10.

I 2014

Podsumowanie działań samorządu w I semestrze roku szkolnego2013/2014

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

11.

II 2014

Dzień Bezpiecznego Internetu (warsztaty)

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

12.

II/III2014

Udział w programie „Mój szkolny kolega z misji”

B. Grzyb

J. Pałys

D. Graceffa

13.

21 III 2014

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

14.

IV 2014

Apel wielkanocny dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach

B. Grzyb

J. Dembicka

D. Graceffa

15.

23 – 25 IV 2014

Dni czytelnictwa

E. Dworakowska

J.Dembicka

D. Graceffa

16.

5 V 2014

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Samorząd Uczniowski

wraz z opiekunami

17.

22 V 2014

Europejski Dzień Walki z Otyłością,

udział w programie „Wiem co jem”

W. Fedak

J. Dembicka

D. Graceffa

18.

27 V 2014

Dzień Samorządu Terytorialnego

D. Graceffa

J. Dembicka

19.

VI 2014

Podsumowanie działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014

J. Dembicka

D. Graceffa