Rozwijamy zainteresowania czytelnicze

W roku szkolnym  2015/2016 nauczyciele realizują szkolny projekt "Rozwijamy zainteresowania czytelnicze dzieci i mlodzieży". W ramach tego projektu przeprowadzamy:

  • lekcje wychowawcze na temat czytania, jego wartości (wychowawcy klas)
  • zajęcia dotyczące "Drogi książki od twórcy do czytelnika"
  • wystawy tematyczne "Pszczoła w literaturze", "Kwiaty w literaturze i malarstwie", "Książki naszego dzieciństwa"
  • spotkania z twórcami książek w szkole i bibliotekach
  • warsztaty plastyczne i komputerowe "Tworzymy książki"
  • lekcje przedmiotowe "Polscy nobliści, poeci, pisarze, wydawcy książek, podział literatury, itp"
  • lekcje bibliotecze
  • tematyczne prezentacje multimedialne, filmy uczniów szkoły
  • spotkania okolicznościowe np. z okazji 11 listopada

Szczegółowy harmonogram podamy w II połowie października