Nowe grupy, nowe zajęcia, nowy sprzęt

- od 5 stycznia ruszyła 3 grupa gimnastyki korekcyjnej. Tym razem dla uczniów klas 4 i 5.
- od 22 stycznia dla uczniów klasy 3c rozpoczęły się dodatkowe zajęcia "Matematyka-to lubię".
- w gabinecie logopedycznym też zmiany, gdyż na dodatkowe indywidualne zajęcia logopedyczne uczęszcza 11 uczniów.
- od 10 stycznia 2 uczniów rozpoczęło indywidualne zajęcia Arteterapii.
- uczniowie klas VI, wg harmonogramu, uczęszczają na indywidualne zajęcia z Doradcą Zawodowym

Zajęcia w Ferie zimowe:
- dla 4 grup odbędą się zajęcia Gry Biznesowej
Kontynuacja:
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej - grupa 3
- zajęcia indywidualne z logopedą- wg harmonogramu
- zajęcia Arteterapii - wg harmonogramu
- zajęcia z Doradcą Zawodowym
 
Zamontowany został nowy sprzęt, zakupiony w projekcie: projektory i tablica multimedialna. Już nauczyciele wykorzystują sprzęt do uatrakcyjnienia zajęć z uczniami. Zgodnie z wymaganiami MEN dotyczącymi funkcjonalności informatycznych nadal będziemy dostosowywać placówkę.