ZAJĘCIA Z J. ANGIELSKIEGO

Uczniowie klasy 4 uczęszczają na dodatkowe zajęcia języka angielskiego. Poznają nowe słownictwo, korzystają z zasobów Internetu. Ostatnio uczyli się tekstu piosenki  świątecznej, ćwicząc prawidłową wymowę i sprawdzając znaczenie słów i sentencji wyrazów.