PRACA SZKOLNEGO OPIEKUNA PROJEKTU

Praca Szkolnego Opiekuna Projektu i jego asystentki trwa. Akceptacja harmonogramów zajęć, układanie list uczestników zajęć to najważniejsze zadania. W miesiącu grudniu odbywają się dodatkowe: zajęcia języka angielskiego dla 4 grup, z matematyki  "Magia liczb" dla 3 grup i "Matematyka-To lubię!" dla 3 grup, gimnastyka korekcyjna dla 2 grup, logopedia dla 7 kolejnych uczniów i doradztwo zawodowe dla 95 uczniów klas VI. Szkolne biuro współpracuje z koordynatorem projektu z Urzędu Gminy Pszczółki oraz firmą zarządzającą projektem.