Szkolenie "TIK w edukacji"

9 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (SP Pszczółki, SP Różyny, SP Skowarcz) uczestniczą w szkoleniu wykorzystywania technik pamięciowych i TIK w edukacji. Poznają zasady funkcjonowania mózgu, technik zapamiętywania i uczenia się oraz wykorzystywania różnych pomocy dydaktycznej w celu efektywniejszej nauki.