SZKOLENIA NAUCZYCIELI

TIK na TAK – 20 nauczycieli SP Pszczółki

W ramach w/w projektu 2 grupy nauczycieli wzięło udział w szkoleniu TIK na TAK. Przed i po zakończeniu szkolenia uczestnicy wypełniali test. Po uważnym okiem trenera prowadzącego szkolenie nauczyciel poznawali platformy edukacyjne, wyszukiwali informacyjne, tworzyli własne testy sprawdzające wiedzę i umiejętności, itp.

J. ang. techniki pamięciowe- 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki
Uczestnicy zajęć poznawali zasady funkcjonowania mózgu, wykorzystywania umiejętności kojarzenia i nauki słownictwa i zasad w językach obcych. Pracowali z pomocą trenerów przy wykorzystywaniu gier dydaktycznych i umiejętnego stosowania środków sprzyjających szybkiej i dobrej nauce lingwistycznej.

Arteterapia – 1 grupa, w tym 4 nauczycieli z SP Pszczółki
Grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu Arteterapii. Udało się poznać zasady radzenia sobie z emocjami, wykorzystując techniki artystycznego wyrazu, umiejętność okazywania i pokazywania swoich emocji. Podczas zajęć powstało wiele prac.