Logopeda

Logopeda

I. ZAJĘCIA PROWADZI DYPLOMOWANY LOGOPEDA - JOANNA POSTRACH s.8

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek –  10.30 - 14.30

Wtorek –  10.30 – 15.30

Środa –  11.30 - 14. 30

Czwartek –  10.30 – 15.30

Piątek –  x
 

II. ZAJĘCIA PROWADZI DYPLOMOWANY LOGOPEDA - ALICJA GROOS s.1

Godziny pracy logopedy:

Poniedziałek – 10.15 - 14.15

Wtorek –  10.30 – 15.30

Środa –  10.30 – 14.30

Czwartek –  10.30 – 15.30

Piątek – 8.55 – 13.55


Logopeda jest nauczycielem poprawnego kształtowania wymowy, a także terapii czytania i pisania.

Do logopedy dzieci trafiają w wyniku przeprowadzenia badań przesiewowych, na wniosek nauczycieli oraz na wniosek rodziców.

 
Dziecko powinno trafić do logopedy gdy:

    Nie wymawia poprawnie wszystkich głosek.
    Nie wymawia poprawnie niektórych głosek lub wymawia je wadliwie (np. wsuwając język między zęby).
    Oddycha przez usta.
    Nie mówi w ogóle.


Kolejność pojawiania się głosek w mowie dziecka:

    (1-2) lat – samogłoski oraz spółgłoski: p, b, m, t, d, n, k, ś, ć
    (2-3) lat – f, w, ź, dź, ń, k, g,
    (3-7) lat – sz, ż, cz, dż oraz najtrudniejsze r.