WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

KONKURS "MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI"

Konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim w tym roku było „Kto wierzy nie jest nigdy sam” odbył się za przełomie m-ca lutego i marca 2014 roku. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas I-VI. Tematyka konkursu przypominała uczniom o ich rówieśnikach i misjonarzach pracujących na różnych kontynentach. Wcześniej uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli do wykonania pracy dowolną techniką.

Komisja w skład której wchodzili: p. kierownik świetlicy Lidia Sochal, wicedyrektor Mariola Kupryciuk, wicedyrektor Jolanta Janeczko, nauczyciel Ewelina Majchrzak, wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:

Kategoria 1-3

I miejsce Agnieszka Falkowska IIIc

II miejsce Natalia Jereczek Ia

III miejsce Maja Pokojewska Ib

Kategoria 4-6

I miejsce Martyna Horodziejko Vb

II miejsce Paweł Niziński IVa

III miejsce Wojciech Olszewski IVb

Organizatorami konkursu były: A. Rakowska, E. Ruszewska, L. Sochal, J. Pałys