WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

KONKURS "Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT"

Dnia 29.04.2014 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny pt: „ Z mitologią za pan brat”.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie z klas VA, VB, VC, VD oraz uczniowie z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku.

I miejsce zajęła uczennica ze szkoły w Gdańsku

II miejsce Bartosz Mosek kl. V a

III miejsce Karol Kowalik kl. V a

Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Małgorzata Augustyniak, Zofia Szczodrowska, Henryk Lica.

Nad całością czuwała: Ewa Lewandowska.