Konkurs "Mistrz Matematyki kl.II-III"

Dnia 20.05.16r odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny - „Mistrz Matematyki”, przeprowadzony wśród uczniów klas II i III. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki – G.Olszewska, H.Lewecka, R.Michalczewska, Ł.Olszewska. W konkursie tym współzawodniczyło 30 uczniów. Laureatami zostali:

- Joachim Mogiełka kl II -  I miejsce
- Natalia Nowomiejska  kl II – II miejsce
- Piotr Droździe kl II -  III miejsce
- Borys Giecewicz kl II -  III miejsce
- Jan Łuczeczko kl II -  wyróżnienie
- Wojciech Krajewski kl II -  wyróżnienie

- Oliwia Jażdżewska kl III – I miejsce
- Jakub Obin kl III – II miejsce
- Wiktoria Polakowska kl III – II miejsce
- Wiktoria Wąsicka kl III – II miejsce
- Julia  Wysocka kl III – III miejsce
- Magdalena Wolanin kl III – III miejsce
- Marcin Gajdowski kl III – wyróżnienie
- Barbara Kutkowska kl III – wyróżnienie
  
Laureaci konkursu otrzymali gratulacje  podczas szkolnego apelu, otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.