WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Konkurs "Czytanie wierszy logopedycznych"

Dnia 07 czerwca 2016 roku odbył się IV szkolny konkurs logopedyczny, pt: „Czytanie wierszy logopedycznych”, będący podsumowaniem terapii mowy.
Celem konkursu jest:
-propagowanie poprawnej wymowy,
-rozbudzanie zainteresowania czytaniem wierszy,
-podsumowanie postępów terapeutycznych osób biorących udział w terapii logopedycznej.

Zadaniem konkursowym było przeczytanie wiersza z nagromadzeniem ćwiczonych głosek, ukazując poprawną artykulację.
Osoby biorące udział w konkursie:
1.Dominika Halman
2.Amelia Jereczek
3.Maks Dmowski
4.Kinga Jóźwiuk
5.Julia Robakowska
6.Emil Pokojewski
7.Wiktor Gorajski
8.Martyna Struzik
9.Adam Krajewski
10.Krzysztof Halman
11.Krzysztof Mucha
12.Julia Gostkowska
13.Anna Długosz
14.Dorian Hennig
15.Klaudia Zięba

Komisja konkursowa - Pani Dyrektor Jolanta Janeczko oraz Pani Ewa Dworakowska, wyłoniła zwycięzców:
I miejsce - Anna Długosz kl.IId,
II miejsce - Dominika Halman kl. IIIa,
III miejsce - Martyna Struzik - IIa.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz bańki mydlane w nagrodę za ciężką pracę podczas zajęć logopedycznych i wkład włożony w przygotowanie do konkursu.

Organizatorzy: Alicja Groos, Joanna Postrach.