III Spotkanie Komitetu Organizacyjengo

III Spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 – lecia szkoły

W dniu 16 czerwca 2014 roku w czytelni szkolnej odbyło się trzecie spotkanie dotyczące obchodów 50-lecia szkoły. Tym razem do szkoły przybyły osoby związane z działalnością muzyczną szkoły. Przedmiotem spotkania były:

1. Koncepcja artystycznej części obchodów.

2. Osobowości muzyczne, które powinny zaprezentować się.

3. Rodzaj utworów muzycznych prezentowanych podczas uroczystości.

4. Potrzeby techniczne – sprzęt nagłaśniający, scena, itp.

W spotkaniu uczestniczyli:

Marzena Biernacka - dyrektor szkoły

Mariola Kupryciuk – wicedyrektor szkoły

Małgorzata Augustyniak – nauczyciel języka polskiego, opiekun kółka teatralnego

Elżbieta Jaroszewska – nauczycielka muzyki

Katarzyna Sobiesiak – nauczycielka oddziałów przedszkolnych

Joanna Pleger – nauczycielka oddziałów przedszkolnych

Hubert Szczypiorski – emerytowany nauczyciel muzyki

Michał Olejnik – absolwent szkoły

Piotr Jocz –absolwent szkoły

 

Datę następnego spotkania wyznaczono na 25 sierpnia 2014 r. o godz. 18 30.

Zebrała: Mariola Kupryciuk