IV Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

IV Spotkanie Komitetu Organizacyjnego obchodów 50 – lecia szkoły

W dniu 28 sierpnia 2014 roku w czytelni szkolnej odbyło się czwarte spotkanie dotyczące obchodów 50-lecia szkoły.  Celem spotkania było:

1. Przedstawienie propozycji harmonogramu obchodów 50-lecia w roku szkolnym 2014/2015.

2. Stan realizacji dotychczasowych zadań.

3. Omówienie form informowania społeczności lokalnej o Jubileuszu Szkoły.

4. Podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Komitetu Organizacyjnego.

5. Sprawy organizacyjne obchodów.

W spotkaniu uczestniczyli:

Marzena Biernacka - dyrektor szkoły

Mariola Kupryciuk – wicedyrektor szkoły

Irena Fusiara – była wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka polskiego

Anna Świątek – przewodnicząca Rady Rodziców

Małgorzata Augustyniak – nauczyciel języka polskiego, opiekun kółka teatralnego

Elżbieta Jaroszewska – nauczycielka muzyki

Katarzyna Sobiesiak – nauczycielka oddziałów przedszkolnych

Andrzej Szczypiorski – absolwent szkoły, nauczyciel muzyki

Piotr Jocz –absolwent szkoły

Datę następnego spotkania wyznaczono na 6 października 2014 r. o godz. 19.

Zebrała: Mariola Kupryciuk