Kalendarium wydarzeń roku szkolnego 2013 / 2014

1.09.2013 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

- Współpracy międzynarodowej z 8 szkołami europejskimi „Comenius”

16 września 2013 r.- Udział w Gminnym Święcie Miodu

Rok szkolny - Zbiórka nakrętek na rzecz Natalii Mania z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”

11.10.2014 r. - Szkolenie dot. zdrowego odżywiania – dziewczęta z klas VI

14 X 2013 r.- Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej –

23.10.2013 r. - Spotkanie z absolwentem szkoły – poetą, pisarzem R. Brodowskim

29.10.2014 r. - Pasowanie uczniów klas I

31.10.2014 r. - Spotkanie z Służbą Ochrony Kolei ( ucz. klas I i oddziałów przedszkolnych)

26.11.2013 r. – Warsztaty kulinarne zorganizowane przez firmę K2 dla uczniów klasy III

29.11.2013 r. – Pomoc uczniów klasy 5a w Powiatowym Turnieju Sportowym niepełnosprawni organizowanym przez Fundację „Żyć godnie w Kolniku

6.12. 2012 r. - Spotkanie ze św. Mikołajem

12.12.2013 r. – Udział uczniów samorządu Uczniowskiego w „Tygodniu Wolontariatu”

19.11.2013 – Próbny sprawdzian

07.12.2014 – „Szlachetna paczka”

01.2014 - XXII Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

20.01.2014-02.02.2014 – Ferie zimowe

20.01.-2014-24.01.2014 - Wymiana nauczycieli i uczniów w ramach międzynarodowego programu Comenius 2013/2014 (wizyta w szkole partnerskiej w Sewilii – Hiszpania

01.2014 - Spotkanie z Służbą Ochrony Kolei ( ucz. klas I i oddziałów przedszkolnych)

01.2014 r. – Próba generalna zespołu muzycznego „Czerwone Gitary” z orkiestrą symfoniczną

01.2013 r. – Pasowanie na czytelnika uczniów klas I

02.2014 r. - Zajęcia w mobilnym planetarium „Antares” - 150 dzieci z klas I – VI uczestniczyło w zdobywaniu wiedzy o otaczającym świecie gwiazd i planet.

03.2014 -– Międzynarodowe Badania Edukacyjne TALIS - badanie dla nauczycieli matematyki

04.03.2014 - Sprawdzian próbny klas VI

03.2014- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – przygotowania do karty rowerowej uczniów klas IV

01.04.2014 - Sprawdzian klas VI

10.05.2014 r. – Udział w Gminnym pikniku „Zdrowie dla Pszczółek”

20.05.2014 r.- Przedstawienie podopiecznych Fundacji Żyć Godnie w Kolniku „ Czerwony Kapturek”

23, 26.05.2014 r. – Udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Polska biega”

28.05.2014 r. – Spotkanie uczniów Samorządu Uczniowskiego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach

3-5.06.2014 r. – Wizyta nauczycieli ze szkół partnerskich programu Comenius

06.06.2014 r. – Przegląd piosenki dziecięcej

11.06.2014 – Turniej Tenisa Stołowego podopiecznych Fundacji Żyć Godnie w Kolniku

17.06.2014 r. – Wręczenie kart rowerowych dla uczniów klas IV

23.06.2014- Rada klasyfikacyjna

25.06.2014 r. – Występ uczniów formacji K. Sobiesiak, T. Dery i D. Muchy podczas Meczu Finałowego Piłki Nożnej na Stadionie Gminnym w Pszczółkach

28.06.2014-31.08.2014 - Ferie Letnie