Kalendarium 2012 / 2013 - ważniejsze wydarzenia z życia Szkoły

 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

- Udział w Gminnym Święcie Miodu – 16 września 2012 r.

- Święto Komisji Edukacji Narodowej – 14 X 2012 r.

- Prelekcja dla ucz. klas I-III „Bezpieczny przejazd koleją” – 9 XI 2012 r.

- Spotkania z policją – XI 2012 r. (uczniowie), XII 2012 r. (rodzice),

- Spotkanie ze św. Mikołajem – 6 XII 2012 r.

- Wymiana nauczycieli w ramach międzynarodowego programu Comenius 2012/2013

- Finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”

- Monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci, których rodzice wyjechali w celach zarobkowych za granicę II-III 2013 r. (Kuratorium Oświaty w Gdańsku)

- Monitorowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnej, klasy I, IV (I i VI 2013)

- Monitorowanie Bezpieczeństwa w Szkole – VI 2013 r.

- TALIS – Międzynarodowe Badania Edukacyjne

-Spotkanie z policją 8 II 2013 r. ( ucz. klas V )

- Dzień Brytyjski – 13.03.2013 r.

- Sprawdzian uczniów klas VI – 04.04.2013 r.

- Udział w obchodach Gminnego Dnia Strażak i Dnia Dziecka – 17 maja 2013 r.

- Ogólnopolski Test dla uczniów klas III – 21.05.2013 r.

- Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Biega” – 25 maja 2013

- Dzień Dziecka – 29 maja 2013 r.

- Zbiórka książek i przyborów szkolnych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy „Rubież” w Białymstoku ( od II- VI 2013 r.)

- Zbiórka nakrętek na rzecz Natalii Mania z Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 2012/2013

- Zbiórka nakrętek dla M. Wrzoska – 2012/2013

- wycieczka uczniów do Londynu (X 2012) i w góry ( VI 2013)

- udział w przedstawieniach profilaktycznych dla uczniów I-VI „Przygody smoka Emila”, „Kosz pełen dopalaczy”

- udział w Gminnym Projekcie Ekologicznym „Na ratunek pszczołom” - 11.06.2013- 28.06.2013 r.

- uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-V i VI – 28 czerwca 2013 r.

- Festiwal piosenki VI 2013 r.

- Uroczyste wręczenie kart rowerowych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji – ucz. klas IV

- „Maraton czytelniczy”

- „Pasowanie na ucznia klasy I”

- „Pasowanie na czytelnika”

- Pokazy taneczne w Turnieju Sportowym Samorządowców Powiatu Gdańskiego

- Współpraca z fundacją „Żyć godnie” w Kolniku- Turniej „Boccia”

- Wyjścia artystyczne do ZOL –w Pszczółkach