Kadra nauczycielska

Biernacka Marzena - dyrektor szkoły - przyroda

Kupryciuk Mariola - wicedyrektor szkoły, zajęcia komputerowe, informatyka

Janeczko Jolanta – wicedyrektor szkoły

Danuta Wasilewska - wicedyrektor szkoły, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Tężycka Elżbieta - wychowanie przedszkolne

Kulawik-Korzep Klaudia - wychowanie przedszkolne

Szeremeta Malwina - wychowanie przedszkolne

Sobiesiak Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna

Michalczewska Regina- edukacja wczesnoszkolna

Olszewska Łucja - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie

Olszewska Grażyna - edukacja wczesnoszkolna,  wychowanie do życia w rodzinie

Lewecka Hanna - edukacja wczesnoszkolna

Ludwiczak Violetta - edukacja wczesnoszkolna

Rakowska Anna - edukacja wczesnoszkolna

Piątkowska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna

Welz Renata - edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia komputerowe

Pleger Joanna – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

Augustyniak Małgorzata - język polski, kółko teatralne

Szczodrowska Zofia - język polski, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gregorkiewicz Małgorzata - język polski

Magdalena Pawlak – język polski

Gracz Małgorzata - język angielski

Kotwica Joanna - język angielski

Emilia Fibich- język angielski

Sobiecka Monika – język niemiecki

Lewandowska Ewa - historia, wychowanie do życia w rodzinie – kl. VI

Dreszler Małgorzata  - matematyka

Gryciuk Agnieszka - matematyka, zajęcia komputerowe

Szwed Urszula – matematyka, zajęcia wspierające

Anna Marczak – matematyka, informatyka

Galińska-Pułtorak Katarzyna - przyroda

Aleksandra Łuczeczko – przyroda, biologia

Marcin Orzeł- geografia

Dariusz Jaroszewicz- fizyka

Staszkiewicz Monika – chemia

Jaroszewska Elżbieta – muzyka, plastyka, chór

Jolanta Sampławska- plastyka, nauczyciel świetlicy

Grzyb Bernadeta - religia

Lademann Maria - religia

Bartosz Nowak- religia

Fedak Wioleta - technika, zajęcia techniczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dreszler Wiesław - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Duszyca Mirosław - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Mucha Dorota - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Lewandowska Katarzyna - wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

Sochal Lidia - kierownik świetlicy, plastyka

Majchrzak Ewelina  - nauczyciel świetlicy, plastyka

Dera Tomasz -nauczyciel świetlicy, wychowanie fizyczne

Pobłocka Karolina – język angielski, nauczyciel świetlicy

Lica Henryk - nauczyciel świetlicy, historia

Hanna Kurach- nauczyciel świetlicy

Dworakowska Ewa - nauczyciel bibliotekarz

Katarzyna Kojder- nauczyciel bibliotekarz, historia

Kapica Maria – pedagog, zajęcia rewalidacyjne

Światkowska Dorota – psycholog, zajęcia rewalidacyjne

Groos Krystian - psycholog

Postrach Joanna - logopeda

Groos Alicja - logopeda