Historia szkoły

Budowa Szkoły w latach 1962 - 1964

 

Budowa Sali Gimnastycznej

 

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1988 / 1989

 

Pierwsze grono nauczycielskie 1964 r.

 

Grono nauczycielskie 1984 r.

 

Wręczenie pierwszego sztandaru szkoły 1966 r.

 

Wręczenie drugiego sztandaru szkoły 1977 r.

 

Wręczenie trzeciego sztandaru szkoły 1996 r.

 

W 1973 roku Szkoła otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej

 

W roku szkolnym 1977 / 1978 w wyniku konkursu wiersz W. Machnikowskiego został zatwierdzony jako tekst hymnu szkolnego. Kompozytorem muzyki był nauczyciel muzyki H. Szczypiorski.