Quiz wiedzy o szkole klas IV - VI

Wyniki quizu wiedzy o szkole dla klas 4-6:

W dniu 7 listopada 2014 roku w trzech grupach odbył się test „Wiedzy o szkole”. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Każdą klasę reprezentowała dwuosobowa drużyna. Pozostałe drużyny stanowili: absolwenci szkoły, nauczyciele i przewodnicząca Rady Rodziców. Organizatorka quizu, nauczycielka historii Ewa Lewandowska, przygotowała zestaw 50 pytań losowo wybieranych przez uczestników.

Wyniki przedstawiają się następująco:

GRUPA I – max. 4 pkt.(dwie rundy pytań)

KLASY IV

- 4a – 3,5 pkt.

- 4b, 4c – 2,5 pkt.

- 4d – 2 pkt.

- Absolwenci – 4 pkt.

- Nauczyciele – 2 pkt.

- Rodzice- 1 pkt.

GRUPA II – max . 4 pkt.(dwie rundy pytań)

KLASY V

- 5a, 5c, 5d – 4 pkt.

- 5 b – 2 pkt.

- Absolwenci – 4 pkt.

- Nauczyciele – 4 pkt.

- Rodzice- 4 pkt.

GRUPA III – max. 5 pkt.(dwie rundy pytań)

KLASY VI

- 6 b – 4,5 pkt.

- 6a, 6d – 4 pkt.

- 6c - 3 pkt.

- Absolwenci – 5 pkt.

- Nauczyciele – 4 pkt.

- Rodzice- 3,5 pkt.