Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015

1 września 2014 roku  odbyło się uroczyste rozpoczęcie Jubileuszowego Roku  Szkolnego 2014/2015. Placówka nasza istnieje 50 lat. Od 1962 do 1964 roku trwała budowa szkoły. W swojej historii na trwałe zapisały się trzy sztandary szkoły, które otrzymaliśmy w 1966 r. (w rocznicę tysiąclecia państwa polskiego), 1977 roku oraz w 1996 roku. Na uroczystości zebrani uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli zobaczyć trzy sztandary jednocześnie. To zdarza się w wyjątkowych sytuacjach szkolnych. Wspólnie odśpiewaliśmy hymny państwowy i szkolny.

Otwarcia Jubileuszowego Roku Szkolnego 2014/2015 dokonała dyrektor Szkoły Marzena Biernacka, która powitała Wójt Gminy Pszczółki Hannę Brejwo, wieloletniego dyrektora szkoły Mariana Rachwała, przewodniczącą Rady Rodziców Annę Świątek, księdza proboszcza parafii NSPJ w Pszczółkach-Józefa Urbana, uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Goście zabrali głos, podkreślając niecodzienność sytuacji w historii szkoły, miejscowości i Gminy Pszczółki.

Prezentujemy dwa zdjęcia z roku 1964-otwarcia szkoły. Więcej informacji znajdzie się w książce wydanej z okazji 50-lecia placówki. Szkoła przygotowuje również płyty z nagraniami video z 1988 roku – Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1988/89, 2014 roku –Obchody 40-lecia szkoły i płytę-dodatek do książki 40-lecia szkoły.

Mariola Kupryciuk

1.09.1964 r. - Zgromadzeni przed szkołą rodzice, uczniowie i mieszkańcy gminy oraz Goście zaproszenie na otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pszczółkach

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014 / 2015