WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Ferie 2018

W czasie ferie uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Odbywają się:
1. Gra Biznesowa dla 4 grup
2. Gimnastyka korekcyjna dla 12 uczniów.
3. Arteterapia dla 2 uczniów.
4. Doradztwo zawodowe.
5. Logopedia dla 11 uczniów.

Oto fotograficzna relacja:
Gra Biznesowa dla uczniów klas 1-3Doradztwo zawodowe, logopedia, arteterapia i gimnastyka korekcyjna to zajęcia, które kładą nacisk na wyznaczanie i usprawnianie umiejętności, funkcjonowania oraz dalszego rozwoju. Indywidualny kontakt z trenerem oraz różnorodne ćwiczenia sprawiają uczniom w naszym projekcie wiele radości, zabawy i kreatywności.