Koło Przyjaciół Zwierząt klasy III a – „Sierściuchy”

Klasa III a w grudniu 2017 roku podjęła się akcji  pomocy dla bezdomnych zwierząt mieszkających  w schronisku ‘PROMYK” Gdańsku.  Uczniowie na początku grudnia przygotowali plakaty reklamujące akcję, które zostały rozwieszone w szkole. Następnie codziennie wolontariusze zaopatrzeni w samodzielnie wykonane puszki i odznaki zbierali pieniążki. Wszystkie klasy 0-III, oddziały przedszkolne oraz rodzice i nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się w pomoc potrzebującym zwierzakom. Przed świętami pieniądze zostały przeliczone przez trzecioklasistów. Zebrano 478 złotych i 87 groszy.Wpłacono je w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach  na specjalne konto schroniska, z dopiskie:
darowizna na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „PROMYK” w Gdańsku
Bank PKO S.A 18124012681111001038597629