TURNIEJ HISTORYCZNY KL.III

W środę 10 maja odbył się turniej historyczny dla klas trzecich. Temat turnieju: LEGENDY I HISTORIA, CZYLI OPOWIEŚCI O POCZĄTKACH PAŃSTWA POLSKIEGO. HYMN POLSKI.
Wymagana wiedza dotyczyła:
- znajomości legend o początkach państwa polskiego - legendy o Lechu, Czechu i Rusie,
o księciu Popielu, o Piaście, o księciu Kraku i smoku wawelskim oraz legendy o Janie Pszczelarzu;
- najważniejszych dokonań Mieszka I, Dobrawy, Bolesława Chrobrego,  Kazimierza Wielkiego i Królowej Jadwigi przedstawionych pędzlem Jana Matejki;
- znajomości hymnu polskiego i historii jego powstania.
W turnieju wzięli udział uczniowie pięciu klas trzecich, których reprezentowały, trzyosobowe drużyny. Wszystkie drużyny wykazały się dużą wiedzą historyczną. Największym zainteresowaniem cieszyły się legendy, których fragmenty zostały przedstawione przez uczniów klas IId i IIId. Dnia 12 maja zostały zaprezentowane uczniom klas pierwszych i drugich.
Organizatorzy: V. Ludwiczak i A. Rakowska