Chrzest czwartoklasistów 2018

 W dniu 16.10.2018 r. na terenie szkoły podstawowej w Pszczółkach odbył się „chrzest czwartoklasistów”. Uroczystość została zorganizowana przez samorząd uczniowski. Wzięły w niej udział wszystkie klasy IV, wychowawcy klas IV oraz Dyrektor szkoły – Pani Patrycja Linda – Górka. Motywem przewodnim uroczystości było 100 – lecie odzyskania niepodległości przez państwo polskie. Wszystkie klasy IV świetnie poradziły sobie z powierzonymi im zadaniami i złożyły uroczyste ślubowanie. Serdecznie dziękujemy wszystkim za aktywny udział, a szczególne podziękowania wędrują do Pani Elżbiety Jaroszewskiej, za wspaniały podkład muzyczny. Samorząd Uczniowski i Dyrekcja SP w Pszczółkach, życzą wszystkim czwartoklasistom samych sukcesów!