Czytelnictwo "Narodowy Program Czytelnictwa"

Nasza szkoła do końca 2016 roku realizuje rządowy Narodowy Program Czytelnictwa. W jego ramach zaplanowano wiele działań wskazujących dzieciom pozytywne strony czytania książek. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielka j. polskiego uczestniczyli w spotkaniu literackim z absolwentem szkoły, poetą, filozofem Romanem Brodowskim. 1 X 2016 r. był on gościem w miejscowej bibliotece. W tym tygodniu uczniowie szkoły uczestniczyli w dwóch spotkaniach z pisarzami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach (klasy 5c,5d,6a,6d). Ponadto uczniowie klasy 2a na zajęciach omawiali swoje ulubione książki. Powstały też rysunki scen czy bohaterów. Dzieci wykazały się wiedzą, gdzie można nabyć książki, jak należy je szanować oraz uzasadniali, dlaczego warto czytać literaturę.  Poniżej prezentujemy prace uczniów.