Działania podjęte przez bibliotekę szkolną w roku szkolnym 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła została zgłoszona do udziału w V edycji Powiatowego konkursu Czytelniczego, który odbywa się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Trąbki Wielkie i Starosty Gdańskiego

Celem konkursu jest motywowanie do aktywnego czytelnictwa, poznawanie klasyki literackiej, kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Podobne cele przyświecają kolejnemu konkursowi, do którego zgłosiliśmy swój akces. Jest to Wielki Maraton Czytelniczy. Patronat nad nim objął Prezydent Miasta Gdańska.

Pod koniec I semestru odbędzie się uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika. Do współpracy przy tym działaniu zaprosiła uczniów z kółka polonistycznego wraz z nauczycielem.

W roku jubileuszu tradycyjne lekcje biblioteczne dotyczące katalogów, encyklopedii i słowników itp., zostaną wzbogacone o tematykę związaną z bohaterami i historią szkoły.

W bibliotece odbywają się również zajęcia czytelnicze dla najmłodszych i ćwiczenia z czytania ze zrozumieniem dla wszystkich chętnych uczniów.


Nauczyciele systematycznie współpracują z Gminną Biblioteką Publiczną w Pszczółkach, Biblioteką Miejską w Tczewie.