WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

SPOTKANIE Z AUTORKĄ KSIĄŻEK MARTĄ POLAK

W piątek, 9.XII.2016 odbyło się w Szkole Podstawowej w Pszczółkach spotkanie z autorką książek dla dzieci, panią Martą Polak, w którym udział wzięli uczniowie klas II. Pani Marta przeczytała kilka swoich wierszy ilustrowanych pięknymi zdjęciami. Dzieci były bardzo aktywne i żywo zainteresowane. Dobre i życzliwe podejście pisarki do młodych słuchaczy sprawiło, że uczniowie nie nudzili się ani przez chwilę.

Spotkanie to odbyło się w ramach działań dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.