Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

Narodowe Święto niepodległości w tym roku w naszej szkole obchodziliśmy na wiele sposobów. Na kilka dni przed obchodami zaczęły się przygotowania. I tak: uczniowie klasy 3c przygotowywali artystyczne próby dla młodszej części dzieci szkolnych. Na łączniku uczniowie klas 4, pod kierunkiem nauczyciel iw-f przygotowywali pokazy musztry wojskowej. Uczniowie klas 5 śpiewali pieśni żołnierskie. Wielu uczniów zaangażowało się w robienie kotylionów i flag biało-czerwonych, plakaty o tematyce niepodległościowej. Pokazom 9 i 10 XI towarzyszyły piękne dekoracje i wystawy prac. Na holach można podziwić efekty pracy dzieci. Bardzo dobrze wypadły pokazy efektów: musztry, śpiewu, tańca i wiedzy. W czwartek po południu odbyła się Wieczornica pt. Niepodległa Polska, na której dzieci prezentowały wiersze, tańce i popisy wokalne. Uczestnicy mieli okazję pośpiewać pieśni żołnierskie wspólnie z chórem. Rodzice- panie wzięły udział w kobiecej musztrze wojskowej, a na zakończenie odtańczono poloneza. Poniżej prezentujemy zdjęcia z obchodów.

Grupa uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielka historii E. Lewandowską 14 listopada 2016 r. uczestniczyła w spotkaniu o tematyce Niepodległości Polski, które odbyło się w Fundacji "Żyć Godnie" w Kolniku. Uczestnicy spotkania wyslychali i zobaczyli zdjęcia z ważnych wydarzeń historii Polski, które zaprezentował przedstawiciel IPN w Gdańsku.