WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

POŻEGNANIE PANI ELI I PANI ASI

27 czerwca 2016 roku żegnaliśmy długoletnią pracownicę szkoły Elżbietę Kuczer. Podziękowania złożyli: dyrektor Marzena Biernacka, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. W szatni szkolnej Pani Ela służyła radą i pomocą oraz pilnowała porządku. Z jej inicjatywy w szatni powstały malowidła ścienne.
Drugim punktem spotkania były podziękowania dla Pani Joanny Dembickiej, nauczycielki języka polskiego, angielskiego i socjoterapii, która będzie kontynuowała pracę pedagogiczną w innej szkole.