POŻEGNANIE PANI ELI I PANI ASI

27 czerwca 2016 roku żegnaliśmy długoletnią pracownicę szkoły Elżbietę Kuczer. Podziękowania złożyli: dyrektor Marzena Biernacka, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. W szatni szkolnej Pani Ela służyła radą i pomocą oraz pilnowała porządku. Z jej inicjatywy w szatni powstały malowidła ścienne.
Drugim punktem spotkania były podziękowania dla Pani Joanny Dembickiej, nauczycielki języka polskiego, angielskiego i socjoterapii, która będzie kontynuowała pracę pedagogiczną w innej szkole.