SPOTKANIE Z PANIĄ KAMILĄ GORAJSKĄ W KL. I C

Dnia 17 czerwca br.,  w ramach spotkań  z ciekawymi ludźmi,odbyło się w klasie I C spotkanie z mamą ucznia - panią Kamillą Gorajską, kierownikiem logistyki. Pani Kamilla w interesujący sposób opowiedziała i  zademonstrowała dzieciom, jak towar od producenta trafia do konsumenta.W zajęcia zaangażowane zostały dzieci, które odgrywały zaaranżowane przez panią Kamillę scenki dramowe. Pani Gorajska w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla dzieci przedstawiła zagadnienia spedycji i zaopatrzenia.Na zakończenie zajęć uczniowie mogli skonsumować ,, pomoce naukowe''- przewożone towary, którymi były ... cukierki.