WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

SPOTKANIE Z PANIĄ KAMILĄ GORAJSKĄ W KL. I C

Dnia 17 czerwca br.,  w ramach spotkań  z ciekawymi ludźmi,odbyło się w klasie I C spotkanie z mamą ucznia - panią Kamillą Gorajską, kierownikiem logistyki. Pani Kamilla w interesujący sposób opowiedziała i  zademonstrowała dzieciom, jak towar od producenta trafia do konsumenta.W zajęcia zaangażowane zostały dzieci, które odgrywały zaaranżowane przez panią Kamillę scenki dramowe. Pani Gorajska w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla dzieci przedstawiła zagadnienia spedycji i zaopatrzenia.Na zakończenie zajęć uczniowie mogli skonsumować ,, pomoce naukowe''- przewożone towary, którymi były ... cukierki.