WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Spotkanie uczniów kl.IIe z radcą prawnym Panem Piotrem Głogowskim

W ramach cyklicznych spotkań z rodzicami pt.: ”Poznajemy zawody i zainteresowania naszych rodziców”, w dniu 14.12.2015 r. w kl. II e odbyło się spotkanie z pracownikiem gdańskiego sądu, radcą prawnym, Panem Piotrem Głogowskim.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji na temat praw dzieci i ich obowiązków, a także w zabawie „Rozprawa sądowa”, w której odgrywali role składu sędziowskiego, świadków i oskarżonego.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat polskiego prawa i jego rodzajów. Następnie Pan Głogowski w bardzo ciekawy i przystępny sposób omówił dlaczego należy przestrzegać prawo.
Wielkim przeżyciem była również możliwość przymierzenia togi sędziego, prokuratora, adwokata i radcy prawnego.
To była wspaniała nauka przez zabawę.