WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Wieczór patriotyczny

9 listopada 2015 r. w szkole odbył się "Wieczór patriotyczny". Przez godzinę uczestnicy spotkania wysłuchali wierszy, pieśni patriotycznych, a także zobaczyli piękne występy chóru szkolnego, pokazy taneczne uczniów klasy 2a (do muzyki F.Chopina) i klasy 2 c (polonez do muzyki W.Kilara). Przybyli na spotkanie mieli okazję wspólnie zaśpiewać kilka pieśni, zobaczyć pokaz musztry wojskowej i gromkimi oklaskami nagrodzić występujących.