WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Wyjazd do Filharmonii w Gdańsku

   11 maja uczniowie klas 0 – III z wychowawcami i opiekunami uczestniczyli w  koncercie edukacyjnym pt.„ Z kufra Pana Andersena – baśń o Cesarskim Słowiku” w gdańskiej Filharmonii.  Nasi uczniowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach z Panią Muzyką w szkole poznając różnych artystów, instrumenty, znane utwory muzyczne i ich kompozytorów przygotowując się do odbioru tego rodzaju sztuki. Wyjazd do Filharmonii pozwala na obcowanie ze sztuką w prawdziwej sali koncertowej, przygotowuje ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym i uczy zachowania się w takich miejscach.

 

Oto kilka migawek z naszego wyjazdu: