WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Szkolenie DBI 10-03-2015

W dniu 10 marca uczniowie klas VI a i VI c uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym bezpieczenstwa w sieci. Spotkanie prowadził zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie- Dariusz Dąbek. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób i dlaczego rozsyłane są informacje SPAM, jak działają tzw. "łańcuszki", co wiąże się z cyberprzemocą, jak powstają uzależnienia oraz czy wirusy botnet są groźne dla nas użytkowników i dla komputerów. Wypowiedziom towarzyszyła prezentacja filmów opracowanych na potrzeby tematyki bezpieczenstwa dzieci w sieci na zlecenie Ministerstwa Aministracji i Cyfryzacji.

Poniżej link do multimediów:

https://mac.gov.pl/aktualnosci/dzieciaka-i-loco-przygody-w-sieci-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali ulotki skierowane do nich i do rodziców (prawnych opiekunów).