WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Wyjazd na lodowisko

W dniu 28.01.2015r. nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali wyjazd na lodowisko (na Scenę Muzyczną). To już kolejny tego typu wyjazd organizowany przez nich od kilku lat.

W wycieczce udział wzięło 48 chętnych uczniów - 15 z IV klas, 24 z V klas i 9 z VI klas.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie dzieci takimi wyjazdami, nauczyciele w-f planują kolejne.

Tomasz Dera