WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Turniej mitologiczny kl.V

Dnia 22 stycznia 2015 r. odbył się Turniej Mitologiczny z wybranymi dyscyplinami sportowymi starożytnych Greków dla klas piątych naszej szkoły. Spotkanie odbyło  się na sali gimnastycznej. Turniej otworzył ucz. kl. IV a J. Grzyb, który wcielił się w postać Zeusa. Oprócz Boga Olimpu były inne postacie takie jak: Hera, Afrodyta i Dionizos. Uczniowie poszczególnych klas 5a, 5b, 5c, 5d zmagali się z wiedzą mitologiczną wg J. Parandowskiego. Jeżeli chodzi o wybrane dyscypliny sportowe: rzut dyskiem, bieg krótki, wyścigi rydwanów oraz przeciąganie liny, czuwali nad nimi i przygotowali n – ele wychowania fizycznego: W. Dreszler, T. Dera i M. Duszyca.
Uczniowie wykazali się wysoką wiedzą, a także umiejętnościami sprawnościowymi.
Nad całością czuwali n – ele historii i języka polskiego: E. Lewandowska i M. Gregorkiewicz.