WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Pasowanie klas pierwszych na czytelnika

Każdego roku w naszej bibliotece odbywa się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Uroczystość przygotowuje bibliotekarz - Ewa Dworakowska. Celem spotkania jest stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszych kontaktów dzieci z biblioteką, przygotowanie do swobodnego i samodzielnego korzystania ze zbiorów.
Pierwszoklasiści zostali wprowadzeni w zaczarowany świat książek przez uczniów z Koła polonistycznego i czuwającą nad nimi E. Dworakowską.
W związku z 50- leciem szkoły na tegoroczną uroczystość, która miała miejsce 19 stycznia 2015 r., zostali zaproszeni szczególni goście. Byli nimi dawni bibliotekarze: p. Irena Fusiara, p. Teresa Łaszewska, p. Marzena Neubauer, p. Mariola Kupryciuk, p. Piotr Lica, dyrektor Gminnej Biblioteki - pani Renata Ziółe3k i absolwentka szkoły - p. Helena Słomska.
Goście z radością obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów, wraz z pierwszoklasistami Swietnie bawili się odgadując zagadki. potem były spotkania w klasach, rozmowy, wspomnienia, pytania uczniów o początki, najciekawsze wydarzenia, wpisy dso ksiąg. Aż zal było kończyć to niezwykłe spotkanie.