WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Projekt „Akademia Małych Pisarzy”

Od września 2013 roku w naszej szkole ruszył projekt realizowany przez Gdańską Fundację Terapii i Rozwoju, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Biorą w nim udział dwie klasy II c (wychowawczyni Violetta Ludwiczak) i III b (Łucja Olszewska). Nauczycielki przeszły szkolenie, poprowadzone przez Kate Sayer z Londynu, oparte na metodach stosowanych w londyńskich centrach rozwoju kreatywności dzieci.

W trakcie zajęć uczniowie układają własną, klasową bajkę, zapisując jej treść oraz wykonując ilustracje. Zajęcia te uczą dzieci budowania oryginalnych historii, rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zachęcają dzieci do czytania literatury oraz rozwijają umiejętność pisania, rysowania, malowania, budowania.