PROMUJEMY TALENTY NASZYCH UCZNIÓW

W grudniu 2014 roku Szkoła Podstawowa w Pszczółkach otrzymała tytuł: „ Szkoła Odkrywców Talentów” nadany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Tytuł stanowi wyróżnienie dla placówek przyczyniających się w istotny sposób do odkrywania i wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Nasza szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego poprzez bogatą ofertę edukacyjną zajęć dodatkowych, rozwija zdolności uczniów w różnych dziedzinach przedmiotowych oraz rozbudza ich ambicje: badawcze, społeczne, artystyczne. Rozwija u dzieci kreatywność, inwencję twórczą oraz ciekawość świata.

Szkoła Podstawowa w Pszczółkach została umieszczona na ogólnopolskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, co przyczynia się do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przynosi satysfakcję z podejmowanych działań.

 

Załączniki:
Pobierz plik (formatka_szkoly.pdf)Formatka szkoły[ ]
Pobierz plik (sot_2014.pdf)Czytaj[ ]