WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 
×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów AKTUALNOSCI/Our lives by the sea 2014 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

PROJEKT PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ - COMENIUS " OUR LIVES THE SEA"

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów AKTUALNOSCI/Our lives by the sea 2014 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Wielostronny Projekt Partnerskiej Współpracy Szkół– Comenius
„Our Lives by the Sea”
realizowany od września 2012 r. do lipca 2014 r. przez Szkołę Podstawową
im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej w Pszczółkach


W dniach 2 – 6 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Pszczółkach odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół partnerskich programu Comenius „Our Lives by the Sea” . Do szkoły w Pszczółkach przyjechali dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele z Danii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji.

W czasie kilkudniowej wizyty podsumowano efekty dwuletniego projektu, koordynowanego przez SP w Pszczółkach. Przygotowano wystawy i prezentacje poświęcone wykonanym zadaniom, wizytom w szkołach, działaniom projektowym.
Odbyły się występy uczniów klas I – VI, na których zaprezentowano elementy kultury każdego państwa – piosenki, tańce ludowe, inscenizacje. Narracja prowadzona była w języku polskim i angielskim. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz oświatowych, powiatowych i gminnych, m.in. Pomorski Kurator Oświaty, Starosta Pruszcza Gdańskiego i Wójt Gminy Pszczółki. W ciągu kilku dni goście zagraniczni poznawali polską szkołę, spotykali się z uczniami i nauczycielami. Poznawali elementy polskiej kultury i tradycji. Dzięki zorganizowanym wycieczkom pogłębiali wiedzę o naszym kraju, regionie i miejscowości. Odwiedzili nowoczesną Gminną Bibliotekę Publiczną w Pszczółkach i Muzeum Miodu, zwiedzili Gdańsk, Gdynię, Sopot i Hel.

Dzięki realizowanym w ciągu dwóch lat działaniom uczniowie pogłębili wiedzę na temat własnego kraju, a także poznali kulturę innych państw europejskich. Wzrosła umiejętność posługiwania się TIK. Uczniowie nauczyli się współpracować w grupie i prezentować efekty wspólnej pracy w formie: gazetek, wystaw, prezentacji multimedialnych, przedstawień szkolnych. Doskonalili umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie oraz w innych źródłach. Doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim. W styczniu 2014 roku pięcioro uczniów klas piątych i szóstych wyjechało do szkoły w Dos Hermanas w Hiszpanii: Kasia Czech, Nicola Zięba, Wiktor Firasiewicz, Janek
Narloch i Maciej Sobków. Brali udział w lekcjach, zwiedzali Sevillę. Mieszkanie u rodzin hiszpańskich sprzyjało lepszemu poznawaniu życia codziennego rówieśników z Hiszpanii. Mieli okazję do praktycznego wykorzystania języka angielskiego, uczyli się także podstawowej komunikacji w języku hiszpańskim.

Partnerska Współpraca Szkół w ramach programu Comenius dostarczyła uczniom i nauczycielom wiele satysfakcji, a Szkoła Podstawowa w Pszczółkach znana jest już w wielu regionach Europy.

Koordynator programu
Małgorzata Gregorkiewicz

{gallery}AKTUALNOSCI/Our lives by the sea 2014{/gallery}