WAKACJE 2018
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pszczółkach informuje, że w okresie wakacji sekretariat szkoły czynny od 9 do 13.
W uzasadnionych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu. Tel. 58 682-94-50 lub 58 683-91-46.
Sprawdzenie dziecka na liście oddziałów przedszkolnych i w klasach I będzie miało miejsce od 27 sierpnia 2018 roku.
Lista podręczników znajduje się na drzwiach szkoły i na stronie www szkoły (tylko zakupu podręczników do religii dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dzieci).
Inne ważne informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/2019 po 27 sierpnia 2018 r.
 

Przygoda z Afryką "po angielsku"

W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą Westlake Primary School z Kapsztadu (Republika Południowej Afryki). W czerwcu 2013 r. p. Marta Kotwica brała udział w spotkaniu z dyrektorem oraz nauczycielami uczącymi w Westlake. Spotkanie miało miejsce w Wielkiej Brytanii i dało początek niezapomnianej przygodzie.

Celem współpracy jest usprawnianie warsztatu językowego uczniów. Przez wymianę korespondencji oraz przygotowanie prezentacji i plakatów, nasi uczniowie poszerzają zasób swojego słownictwa oraz utrwalają wcześniej poznane struktury gramatyczne.

Dodatkowo, wszyscy uczymy się tolerancji i wzajemnego szacunku oraz staramy się przełamać barierę związaną z komunikowaniem się w języku angielskim.

W czerwcu przewidziana jest wideokonferencja z uczniami ze szkoły w Kapsztadzie, na którą wszyscy czekamy.